Formidling

Som en del af Hjerterum udvikles og afprøves forskelligt formidlings- og undervisningsmateriale dels i et samarbejde mellem Teaterhuset Filuren og Syddjurs Egnsteater og dels i samarbejde med relevante museer.

Et formål med materialet er at give en ny vinkel på historieformidling. Et andet formål er at give skoleeleverne et videre indblik i de muligheder, som kunst og kultur tilbyder. Materialet er især relevant for dansk og historiefaget.

 

Livets Blå Tone:

Undervisningsmateriale “Scenekunst ind i skolen”  fokuserer mest på det teaterfaglige. Både ved, at lade eleverne arbejde med drama-øvelser inden de skal se forestillingen samt at efterbearbejde teateroplevelsen ud fra en sanselig/æstetisk model.

Som ekstra formidlingstilbud havde Gammel Estrup Herregårdsmuseum, udarbejdet gå-selv-materiale,, for de elever, der så forestillingen på Herregårdsmuseet, ligesom der blev tilbudt fortællinger om den Den Vilde Greve.

 

Livets Blå Bølge:

Fortællende formidling og rundvisning på Fregatten Jylland ved museets formidlere. En formidling der forstærkede indlevelsen i og forståelsen for livet ombord på Fregatten i 1887, for en ung mand.

 

På Søfartsmuseet i Flensborg stod teatrene for at lave levende museumsaktiviteter, der gennem fysiske aktiviteter i museumsomgivelser, skulle give større indlevelse.

 

Den Blå Tid:

Hertil udvikles et undervisningsmateriale, der skal give større genreforståelse. Hvilken genre opererer man med, når man laver et historisk teaterstykke som Den Blå Tid.

Derudover vil der i forbindelse med, at forestillingen spiller på Falstad-senteret i Norge og i Frøslev-lejren være rundvisning og fortælling ved formidlere fra de respektive steder.